Nawiązanie współpracy w ramach wrocławskiego środowiska NGO - listopad grudzień 2012

Listopad - grudzień 2012 - Nawiązanie współpracy przez Fundację ze Stowarzyszeniem Tratwa, Fundacją Umbrella oraz Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 z Wrocławia.